Vrienden van de Broeker Veiling

De Vereniging Vrienden van de Broeker Veiling stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de Stichting Museum BroekerVeiling en Stichting de Geestman, door o.a. het beschikbaar stellen van gelden voor projecten en het bevorderen van belangstelling voor het werk van deze stichtingen. 

vragen: mail info@vriendenvandebroekerveiling.nl