Activiteiten

Agenda:

De komende tijd staan de volgende activiteiten/evenementen op het programma:

  • 17 mei 2022: Algemene Leden Vergadering (VvdBV)

  • 25 juni 2022: High Tea

  • nov-2022: VriendenmaaltijdActiviteitenplan 2022


Als vriendenclub ondersteunen wij het Museum Broeker Veiling niet alleen financieel maar hebben periodiek allerlei activiteiten die het doel ondersteunen. De belangrijkste zijn:

  • Het beoordelen van de aanvragen ter ondersteuning van het museum en na goedkeuring het verstrekken van de benodigde financiële middelen.

  • Bijdragen aan het 4x per jaar doen verschijnen van de Grote Klok, een uitgave van de vereniging, die elke vriend ontvangt.

  • Het bevorderen van de onderlinge band tussen de leden van de vereniging middels het organiseren van een vriendenmaaltijd en een high-tea voor de leden (indien mogelijk binnen de coronavoorschriften van de overheid)