Beleidsplan

Beleidsplan 2023


De belangrijkste (afgeleide) beleidsuitgangspunten zijn: 

Werven van gelden mede door het creëren van draagvlak bij het publiek. Publiek “verleiden” tot een langjarige relatie, met als gevolg een continue interesse om het Museum te (blijven) bezoeken en te ondersteunen. Onderdeel daarvan is een professionelere uitstraling. 

Het bestuur heeft daarom de volgende beleidspunten voor 2023 bepaald: 

U kunt de begroting voor 2023 hier bekijken.