Beleidsplan

Beleidsplan 2024


De belangrijkste (afgeleide) beleidsuitgangspunten zijn: 

Werven van gelden mede door het creëren van draagvlak bij het publiek. Publiek “verleiden” tot een langjarige relatie, met als gevolg een continue interesse om het Museum te (blijven) bezoeken en te ondersteunen. 

Het bestuur heeft daarom de volgende beleidspunten voor 2024 bepaald: 

U kunt de begroting voor 2024 hier bekijken.